USŁUGI KADROWO - PŁACOWE - Oferta nr128041 - Oferteo.pl

USŁUGI KADROWO - PŁACOWE


Cena do uzgodnienia

Szanowni Państwo,

Oferujemy kompleksowe usługi księgowe dla małych, średnich oraz dużych firm. Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej, ksiąg handlowych, rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz ZUS i obsługi kadrowo-płacowej.

USŁUGI KADROWO - PŁACOWE DLA ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW
• sporządzanie umów o pracę,
• sporządzenie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło),
• prowadzenie akt osobowych pracowników,
• ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników,
• sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
• sporządzanie świadectw pracy.
• sporządzanie list płac wynagrodzeń, rachunków do umów cywilnoprawnych,
• sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,
• sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
• prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
• prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
• naliczania zobowiązań publicznoprawnych związanych z wypłatą wynagrodzeń przez Zleceniodawcę (ZUS, PIT),
• sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11),
• sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-40).

Zapraszamy do współpracy!
tel. 508820794
e-mail: ksiegowosc.amb@gmail.com

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 174