USŁUGI KSIĘGOWE - Oferta nr128040 - Oferteo.pl

USŁUGI KSIĘGOWE


Cena do uzgodnienia

Szanowni Państwo,

Oferujemy kompleksowe usługi księgowe dla małych, średnich oraz dużych firm. Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej, ksiąg handlowych, rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz ZUS i obsługi kadrowo-płacowej.

W ZAKRES NASZYCH USŁUG WCHODZĄ:
USŁUGI KSIĘGOWE
• sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych dla potrzeb PIT i VAT;
• prowadzenie ewidencji majątku trwałego, wyposażenia oraz ewidencji przebiegu pojazdów;
• ustalanie miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym PIT,
• ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek VAT,
• sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7 lub VAT-7K lub VAT-7D oraz informacji podsumowujących VAT-UE;
• sporządzenie rozliczeń rocznych PIT również dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej;
• udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych;
• współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli podatkowej i kontroli skarbowej;
• sporządzanie deklaracji INTRASTAT oraz sprawozdań do GUS;
• przechowywanie dokumentacji firmowej,
• sporządzanie deklaracji PCC od umów cywilno -prawnych,
• przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom;
• reprezentowanie w Urzędach Skarbowych,
• powiadomienia i przypomnienia o należnościach do ZUS,


Zapraszamy do współpracy!
tel. 508820794
e-mail: ksiegowosc.amb@gmail.com

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 133